Na de 10 introductie lessen en het afsltuitende optreden start de derde fase van Ben je Betoeterd. Hier worden de introductie lessen vervolgd met muziek lessen. De leerlingen krijgen les per instrument in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen. De lessen worden gegeven door vakdocenten.

Ook gaan de kinderen samenspelen in een leerorkest. Het leerorkest repeteert op woensdag middag van 15.30 - 16.30 in wijkcentrum De Brink. Er zijn 30 instrumentale lessen per jaar. Deze lestijden worden in overleg tussen docent en leerling/ouders afgestemd en vinden plaats in De Brink.

benjebetoeterd samenspel